Închide close

Termeni și condiții

Înainte de accesarea acestui website www.met.com (denumit în continuare „website sau website-uri”) operatorul (grupul MET) vă roagă cu respect, din dorinţa de a se asigura că sunteţi permanent în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a acestui website, să citiţi atent informaţiile din continuare, acordând o atenţie specială oricăror posibile modificări survenite de la ultima dumneavoastră vizită.

Printr-un clic pe caseta de dialog şi accesând şi utilizând website-ul, înseamnă că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile de utilizare (denumite în continuare „termeni”) a website-ului www.met.com sau a oricărei părţi a acestuia pentru care aţi acceptat termenii prezentaţi în acest document şi confirmaţi faptul că aveţi cunoştinţă de aceşti termeni aplicabili la data utilizării website-ului. În cazul în care nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos, vă rugăm să nu accesaţi website-urile noastre.

Operatorul îşi rezervă dreptul de a amenda unilateral termenii, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Prin accesarea şi utilizarea website-ului după ce amendamentul relevant intră în vigoare, utilizatorii acceptă termeni amendaţi.

Informaţiile

Toţi membrii grupului de companii MET (denumit în continuare „grupul ME”) fac toate eforturile necesare pentru a se asigura că toate informaţiile publicate de grupul MET pe website-uri sunt exacte la data încărcării lor. Cu toate acestea, grupul MET, nici explicit şi nici implicit,  nu îşi asumă nicio garanţie pentru informaţiile furnizate pe acest website, grupul MET rezervându-şi dreptul de a opera modificări şi corecturi fără notificare prealabilă sau de a închide to website-ul sau de a şterge orice informaţie  publicată pe website. Grupul MET nu este responsabil pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al oricăror informaţii încărcate pe website.

Doar utilizatorii sunt responsabili pentru orice decizie pe care o iau în baza informaţiilor furnizate pe website-ul www.met.com Grupul MET exclude orice răspundere şi responsabilitate pentru orice pierdere sau prejudiciu generat de utilizarea acestui website sau de accesarea oricărei informaţii furnizate pe website sau de imposibilitatea de a accesa sau utiliza website-ul sau orice informaţie sau de utilizarea oricărei informaţii, în orice scopuri.

Grupul MET exclude orice răspundere şi responsabilitate pentru orice prejudiciu, pierdere sau cost generat de utilizarea website-urilor, de imposibilitatea de a utiliza website-ul, operarea inadecvată a website-ului, întreruperea acestui website, modificările ilegale efectuate de orice persoană asupra conţinutului acestui website, întârzieri în redirecţionarea informaţiilor, viruşi electronici, erori de sistem sau orice eroare similară.

Conţinutul afişat pe website poate varia în funcţiile de opţiunile şi restricţiile browser-ului utilizat. Grupul MET exclude orice răspundere şi responsabilitate pentru imposibilitatea de a accesa orice parte a website-ului sau indisponibilitatea opţiunilor de pe website.

Orice utilizator al website-urilor grupului MET care furnizează informaţii grupului MET prin utilizarea website-ului, acceptă faptul că grupului MET îi revine dreptul de a utiliza respectivele informaţii la latitudinea sa pentru orice scopuri. Toate aceste informaţii furnizate de utilizator sunt considerate publice şi pot fi primite şi utilizate gratuit. Pentru facilitarea accesului la anumite informaţii, grupul MET poate furniza linkuri către website-urile terţelor părţi. Acest lucru nu este interpretat în nici un fel drept un accept sau o aprobare a grupului  MET faţă de conţinutul respectivelor website-uri, grupul MET neasumându-şi vreo răspundere pentru conţinutul  şi regulile de confidenţialitate ale respectivelor website-uri. Înainte de accesarea unui alt website sau de redirecţionarea datelor către o terţă parte, grupul MET recomandă utilizatorilor să citească termenii şi declaraţia de confidenţialitate sau alte declaraţii similare prezentate pe respectivele website-uri.

O condiţie prealabilă pentru utilizarea acestui website este aceea ca utilizatorii să convină cu şi să respecte integral termenii acestuia. Grupul MET îşi rezervă dreptul de a restricţiona au anula dreptul de acces la acest website în cazul oricărui utilizator care nu acţionează în conformitate cu termenii acestuia, mai ales în cazul unei utilizări inadecvate. 

Utilizarea inadecvată a acestui website include dar nu se limitează la următoarele scenarii:

  • utilizarea ilegală a website-ului sau o altă încălcare a termenilor acestuia;

  • divulgarea oricăror informaţii care pot induce în eroare orice persoană în ceea ce priveşte caracteristicile oricărui serviciu furnizat de grupul MET sau de orice terţă parte;

  • furnizarea de date false; sau

  • atingeri aduse reputaţiei grupului MET sau terţelor părţi.

Grupului MET îi revine dreptul de a refuza sau suspenda accesul la website, mai ales în cazul în care utilizatorul furnizează date false sau incomplete sau dacă, în baza datelor sau în alte circumstanţe,  grupul MET are temeiuri rezonabile să considere că scopul accesării website-ului nu este conform cu termenii acestui, sau dacă în legătură cu  utilizarea website-ului, grupul MET identifică orice abuz de drepturi sau acţiune ilegală.

Dreptul de autor

Întregul conţinut, inclusiv fără limitare la fotografii, coloane sonore, texte şi configuraţia acestora (de ex. structura conceptului şi conţinutului website-ului, denumirile, aspectul, grafica, tehnica, soluţiile IT sau de alt tip utilizate pentru afişarea, operarea sau mentenanţa website-ului, conţinutul, informaţiile, datele, pictogramele, siglele, mărcile înregistrate, numele de domeniu şi alte denumiri afişate sau utilizate pe sau altfel legate de website) se află sub protecţia dreptului de autor şi marcă înregistrată. Orice utilizare a elementelor menţionate anterior care depăşeşte utilizarea generală ­în scop personal este permisă doar cu aprobarea prealabilă acordată de grupul MET în scris.

Nimic din prezentul website nu este interpretat de consimţământ implicit sau de alt tip pentru utilizarea oricăror dreptul de autor, brevete, mărci înregistrate, denumiri, denumiri de mărci sau altei proprietăţi intelectuale, material sau informaţii ce aparţine grupului MET sau oricărei alte terţe părţi.

Vă atragem atenţia asupra faptului că orice utilizare care se abate de la sau încalcă termenii şi condiţiile de mai sus ale grupului MET poate avea consecinţe legate de încălcarea drepturilor de autor, de natură civilă sau penală. Grupul MET va întreprinde toate acţiunile legale în cazul oricărei infracţiuni sau încălcări constatate.

Termeni suplimentari

Dacă oricare din prevederile acestor termeni este considerată în orice jurisdicţie drept nulă sau inaplicabilă, integral sau parţial,  celelalte prevederi ale termenilor îşi păstrează valabilitatea, nefiind afectate de prevederea în cauză.

Grupul MET îşi rezervă dreptul de a modifica şi amenda termenii.