Închide close

Ofertă consumator casnic

MET România vine în întâmpinarea nevoilor actuale ale consumatorilor casnici cu un serviciu simplu, eficient şi uşor de gestionat, prin care se economiseşte timp şi energie: MET Casnic. Alegerea ofertei MET Casnic vă aduce numeroase avantaje:

 • Este Durabilă: perioada contractuală garantată este de 12 luni. - Prin MET Casnic puteţi încheia contracte pe perioade de 12 luni.
 • Este Sigură: planul tarifar este uşor de comparat (fără abonament zilnic). - Preţul oferit prin MET Casnic nu conţine niciun abonament zilnic, care v-ar putea majora factura finală.

 • Este Predictibilă: oferă posibilitatea de a transmite consumul lunar (autocitire). - Pentru un control cât mai eficient al facturilor, MET Casnic vă oferă posibilitatea de a transmite lunar consumurile, prin autocitire.

 • Este Transparentă: factura este detaliată. - Factura emisă pentru consumurile clienţilor care au optat pentru MET Casnic este detaliată şi conţine atât consumurile lunare, cât şi toate taxele şi tarifele aplicabile energiei electrice (precum tarifele de transport şi distribuţie, taxa de cogenerare, certificatele verzi, acciza, TVA etc).

 • Este Accesibilă: punem la dispoziţia clienţilor modalităţi numeroase şi diversificate de plată. - Pentru a veni în sprijinul clienţilor săi, MET România le pune la dispoziţie o multitudine de modalităţi de plată a facturilor: mandat postal, ordin de plata, cash la sediul punctului unic.

 • Este Personală: punem la dispoziţie un responsabil dedicat de contact - MET România pune la dispoziţia dumneavoastră o persoană dedicată, care vă preia observaţiile şi sesizările, în vederea urgentării rezolvării acestora.

 • Eşti Conectat: pe platforma web există un domeniu special de gestiune a contractului - Veți putea gestiona toate aspectele colaborării simplu prin intermediul platformei web AICI.

Oferta consumator non casnic

Considerăm că dezvoltarea propriei afaceri trebuie să rămână principala preocupare a clienților noștri. De aceea, este nevoie de un partener preocupat de gestionarea problemelor consumatorilor referitoare la furnizarea energiei electrice. Prioritizând interesele clienţilor şi bazându-ne pe valorile unui parteneriat solid, MET România a lansat oferta MET Noncasnic.

Alegerea ofertei Noncasnic vă aduce numeroase avantaje:

 • Este Durabilă: perioada contractuală garantată se întinde pe 12 luni. - Prin Noncasnic puteţi încheia contracte pe perioade de 12 luni.

 • Este Predictibilă: oferă posibilitatea de a transmite consumul lunar (autocitire). - Pentru un control cât mai eficient al facturilor, Noncasnic vă oferă posibilitatea de a transmite lunar consumurile, prin autocitire.

 • Este Transparentă: factură este detaliată. - Factura emisă este detaliată şi conţine atât consumurile lunare, cât şi toate taxele şi tarifele aplicabile energiei electrice (precum tarifele de transport şi distribuţie, taxa de cogenerare, certificatele verzi, accize, TVA etc.).

 • Este Accesibilă: punem la dispoziţia clienţilor modalităţi numeroase şi diversificate de plată. - Pentru a veni în sprijinul dumneavostră, MET România vă pune la dispoziţie o multitudine de modalităţi de plată a facturilor: mandat postal, ordin de plata, cash la sediul punctului unic.

 • Este Personală: punem la dispoziţie un responsabil dedicat de contact - MET România pune la dispoziţia fiecărui client Noncasnic o persoană dedicată, care preia observaţiile şi sesizările dumneavostră, în vederea urgentării rezolvării acestora.

 • Eşti Conectat: pe platforma web există un domeniu special de gestiune a contractului - Veți putea gestiona toate aspectele colaborării simplu prin intermediul platformei web AICI.

Schimbarea furnizorului

Schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final se face în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 3/2022, fiind un proces gratuit.

Procesul include toate etapele prin care, pe parcursul derulării contractului de furnizare energie electrică, puteți decide în calitate de client final să denunțați unilateral contractul încheiat cu furnizorul actual și să încheiați un contract de furnizare cu un nou furnizor.

Procesul de schimbare a furnizorului prin POSF începe la data la care este solicitată schimbarea furnizorului, schimbarea efectivă a furnizorului prin intermediul POSF producându-se în prima zi după expirarea unui interval de 24 de ore de la iniţierea procedurii. Prin derogare, consumatorul final, poate alege ca aplicarea contractului să se producă la o data ulterioară. 

Clientul final are dreptul de a renunţa la un contract încheiat prin intermediul POSF, în termen de 14 zile de la încheierea contractului, indiferent dacă acesta a început sau nu să producă efecte. Încetarea contractului de furnizare prin renunţarea de către clientul final nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.

Conditii contractuale generale
Contract
Model cerere contractare

Documente necesare potrivit reglementărilor ANRE

 • Copie Certificat inregistrare fiscal (non-casnic) sau Carte identitate (casnic);

 • Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului:

 • privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră, etc);

 • privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit;

 • Acordul solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului

Alte informaţii necesare: Consumul lunar de energie electrică înregistrat în ultimele 12 luni;

Vă rugăm să ne transmiteţi toate aceste documente scanate, prin e-mail, la adresa info.metro@met.com. Pentru eventuale clarificări veți fi contactat telefonic. 

Solicită o ofertă personalizată

În cazul în care consideraţi că oferta noastră standard nu se potriveşte nevoilor dumneavoastră, putem să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavostră printr-o ofertă personalizată, imediat ce ne veţi transmite prin e-mail la adresa info.metro@met.com următoarele informaţii:

 • Numele companiei şi codul unic de înregistrare;

 • Numele și funcția dumneavoastră;

 • Datele dumneavoastră de contract (telefon si e-mail);

 • Informaţii preliminare: consumul mediu lunar, nivelul de tensiune şi localitatea/localităţile în care se află locul/locurile dumneavostră de consum.

Ofertă consumator casnic

MET România vine în întâmpinarea nevoilor actuale ale consumatorilor casnici cu un serviciu simplu, eficient şi uşor de gestionat, prin care se economiseşte timp şi energie: MET Gas Casnic.

Alegerea ofertei MET Gas Casnic vă aduce numeroase avantaje:

  • Este Sigură: planul tarifar este uşor de comparat (fără abonament zilnic). - Preţul oferit prin MET Gas Casnic nu conţine niciun abonament zilnic, care v-ar putea majora factura finală.

  • Este Durabilă: perioada contractuală garantată este de 12 luni. - Prin MET Gas Casnic puteţi încheia contracte pe perioade de 12 luni.

  • Este Transparentă: factura este detaliată. - Factura emisă pentru consumurile clienţilor care au optat pentru MET Gas Casnic este detaliată şi conţine atât consumurile lunare transmise, cât şi toate taxele şi tarifele aplicabile gazelor naturale (precum tarifele de transport, înmagazinare şi distribuţie, accize, TVA etc.). Având la dispoziţie, pe factură, consumurile lunare, vă puteţi reduce facturile, consumând eficient.

  • Este Accesibilă: punem la dispoziţia clienţilor modalităţi numeroase şi diversificate de plată. - Pentru a veni în sprijinul clienţilor săi, MET România le pune la dispoziţie o multitudine de modalităţi de plată a facturilor:de enumerat modalitatile

  • Este Personală: punem la dispoziţie un responsabil dedicat de contact - MET România pune la dispoziţia dumneavoastră o persoană dedicată, care vă preia observaţiile şi sesizările, în vederea urgentării rezolvării acestora.

  • Eşti Conectat: pe platforma web există un domeniu special de gestiune a contractului - Veți putea gestiona toate aspectele colaborării simplu prin intermediul platformei web AICI.

Oferta consumator non casnic

Considerăm că dezvoltarea propriei afaceri trebuie să rămână principala preocupare a clienţilor noştri non-casnici. De aceea, este nevoie de un partener preocupat de gestionarea problemelor consumatorilor referitoare la furnizarea gazelor naturale. Prioritizând interesele clienţilor şi bazându-ne pe valorile unui parteneriat solid, MET România a lansat oferta MET Gas Noncasnic.

Alegerea ofertei MET Gas Noncasnic vă aduce numeroase avantaje:

 • Este Durabilă: perioada contractuală garantată se întinde pe 12 luni. - Prin MET Gas Business puteţi încheia contracte pe perioade de 12 luni.

 • Este Predictibilă: oferă posibilitatea de a transmite consumul lunar (autocitire). - Pentru un control cât mai eficient al facturilor, MET Gas Noncasnic vă oferă posibilitatea de a transmite lunar consumurile, prin autocitire.

 • Este Transparentă: factură este detaliată. - Factura emisă este detaliată şi conţine atât consumurile lunare transmise, cât şi toate taxele şi tarifele aplicabile gazelor naturale (precum tarifele de transport, înmagazinare şi distribuţie, accize, TVA etc.). Având la dispoziţie, pe factură, consumurile lunare, vă puteţi organiza mai bine şi puteţi reduce facturile, consumând energia eficient.

 • Este Accesibilă: punem la dispoziţia clienţilor modalităţi numeroase şi diversificate de plată. - Pentru a veni în sprijinul dumneavostră, MET România vă pune la dispoziţie o multitudine de modalităţi de plată a facturilor:

 • Este Personală: punem la dispoziţie un responsabil dedicat de contact - MET România pune la dispoziţia fiecărui client MET Gas Noncasnic o persoană dedicată, care preia observaţiile şi sesizările dumneavostră, în vederea urgentării rezolvării acestora.

 • Eşti Conectat: pe platforma web există un domeniu special de gestiune  a contractului - Veți putea gestiona toate aspectele colaborării simplu prin intermediul platformei web AICI.

Schimbarea furnizorului

Schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final se face în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 3/2022, fiind un proces gratuit.

Procesul include toate etapele prin care, pe parcursul derulării contractului de furnizare gaze naturale, puteți decide în calitate de client final să denunțați unilateral contractul încheiat cu furnizorul actual și să încheiați un contract de furnizare cu un nou furnizor.

Procesul de schimbare a furnizorului prin POSF începe la data la care este solicitată schimbarea furnizorului, schimbarea efectivă a furnizorului prin intermediul POSF producându-se în prima zi după expirarea unui interval de 24 de ore de la iniţierea procedurii. Prin derogare, consumatorul final, poate alege ca aplicarea contractului să se producă la o data ulterioară. 

Clientul final are dreptul de a renunţa la un contract încheiat prin intermediul POSF, în termen de 14 zile de la încheierea contractului, indiferent dacă acesta a început sau nu să producă efecte. Încetarea contractului de furnizare prin renunţarea de către clientul final nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.

Conditii contractuale generale
Contract
Model cerere contractare

Documente necesare potrivit reglementărilor ANRE

  • Copie Certificat inregistrare fiscal (non-casnic) sau Carte identitate (casnic);

  • Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului:

  • privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră, etc);

  • privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit;

  • Cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă

Alte informaţii necesare: Consumul lunar de gaze naturale înregistrat în ultimele 12 luni;

Vă rugăm să ne transmiteţi toate aceste documente scanate, prin e-mail, la adresa info.metro@met.com.Pentru eventuale clarificări veți fi contactat telefonic. 

Solicită o oferta personalizată

În cazul în care consideraţi că oferta noastră standard nu se potriveşte nevoilor dumneavoastră, putem să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavostră printr-o ofertă personalizată, imediat ce ne veţi transmite prin e-mail, la adresa info.metro@met.com  următoarele informaţii:

  • Numele companiei şi codul unic de înregistrare;

  • Numele dumneavoastră si calitatea in cadrul companiei

  • Datele dumneavoastră de contract (telefon si e-mail);

  • Informaţii preliminare: consumul mediu lunar şi localitatea/localităţile în care se află locul/locurile dumneavostră de consum.