Închide close

Declarația de confidențialitate

Preambul

În prezenta declaraţie de confidenţialitate, “grupul MET”, ‚noi”, „nouă” şi „nostru” se referă la MET Holding AG şi subsidiarele sale.

Companiile membre ale grupului MET sunt dedicate protejării confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale vizitatorilor website-urilor lor cu URL met.com (denumite în continuare website-uri).

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarea declaraţie de confidenţialitate pentru a înţelege modul în care vor fi prelucrate orice informaţii identificabile personal  pe care dumneavoastră le furnizaţi prin vizitarea website-urilor (denumite în continuare informaţii).

Companiile membre ale grupului MET, în calitate de controlori de date (fiecare accesibil la: dataprotection@met.com) colectează şi procesează tipul de informaţii în scopurile, în baza temeiurilor legale şi pe perioada, şi transferă aceste informaţii destinatarilor specificaţi în prezenta declaraţie de confidenţialitate, Notificarea privind confidenţialitatea datelor generale ale clienţilor a grupului MET (denumită în continuare Notificare privind confidenţialitatea datelor generale ) şi Notificarea privind protecţia datelor a grupului MET (denumită în continuare Notificare privind protecţia datelor de recrutare.)  conforme şi specificate în Regulamentul general privind protecţia datelor  (denumit în continuare GDPR), şi legislaţia naţională relevantă privind protecţia datelor.

Prelucrarea informaţiilor

Grupul MET nu colectează activ informaţii identificabile personal de pe website-uri cu excepţia cazurilor în care informaţiile sunt furnizate de dumneavoastră în mod particular şi în cunoştinţă de cauză (de ex. utilizând website-ul nostru suport). În timp ce navigaţi pe website-urile noastre, unele informaţii pot fi înregistrate în mod pasiv. Noi utilizăm tehnologia de urmărire („cookie-uri”) pentru a colecta date precum tipul de browser şi sistemul e operare utilizat de dumneavoastră, date metrice, locaţie geografică şi pentru a înţelege modul în care vizitatorii utilizează website-urile. Datele înregistrate sunt utilizate anonim. Pentru informaţii suplimentare privind cookie-urile, consultaţi politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

Confirmarea

Printr-un clic pe această casetă de dialog, confirmaţi prelucrarea de către noi a informaţiilor în conformitate cu termenii prezentei declaraţii de confidenţialitate, ai notificării privind confidenţialitatea datelor generale şi ai notificării privind protecţia datelor de recrutare.

Securitatea

Grupul MET ia măsurile tehnice şi organizaţionale adecvate pentru a asigura protecţia informaţiilor dumneavoastră. În acest context, utilizăm tehnici moderne de securitate de stocare da datelor pentru a proteja informaţiile dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, utilizării inadecvate sau divulgării, modificării neautorizate sau distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale. Toţi angajaţii noştri şi orice terţe părţi angajate de noi pentru a prelucra informaţiile dumneavoastră sunt obligaţi/obligate să respecte confidenţialitatea oricăror informaţii furnizate de dumneavoastră.

Accesul la informaţii

Dacă doriţi să actualizaţi orice informaţii încărcate prin intermediul website-urilor, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa: dataprotection@met.com.

Dacă doriţi detalii cu privire la informaţiile transmise nouă prin intermediul website-urilor, dispuneţi de dreptul de a accesa aceste informaţii  şi, de asemenea, ne puteţi contacta prin intermediul adresei de e-mail menţionate anterior. În legătură cu alte drepturi de care dispuneţi în ceea ce priveşte prelucrarea de către grupul MET Group of a informaţiilor dumneavoastră încărcate pe website-uri, vă rugăm să consultaţi notificarea privind confidenţialitatea datelor generale şi notificarea privind protecţia datelor de recrutare.

Modificări ale declaraţiei de confidenţialitate

Grupul MET îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta declaraţie de confidenţialitate după cum este necesar. orice modificări aduse prezentei declaraţii de confidenţialitate, efectuate prin încărcare, vor fi prompt comunicate şi devin aplicabile după ce dumneavoastră le veţi confirma prin clic pe caseta de dialog relevantă din cadrul website-urilor. Pentru informaţii suplimentare privind activităţile de prelucrare a datelor realizate de grupul MET, vă rugăm  să consultaţi notificarea privind confidenţialitatea datelor generale şi notificarea privind protecţia datelor de recrutare.

Data de intrare în vigoare a prezentei declaraţii de confidenţialitate este 14 februarie 2019.