Card image
MET Group: Rezultatul alegerilor europene va impacta tranziția verde
Închide close

MET Group: Rezultatul alegerilor europene va impacta tranziția verde

7 iunie 2024
Unul dintre cele mai importante evenimente ale anului 2024 la nivelul UE va fi reprezentat de alegerile europarlamentare din această săptămână. Rezultatul final va modela direcția politică a UE în următorii cinci ani - și va avea, de asemenea, un impact puternic asupra aprovizionării cu energie a continentului și asupra tranziției verzi.

Viitoarele alegeri europene sunt esențiale pentru sectorul energetic din mai multe motive - printre subiectele cheie se numără tranziția energetică, obiectivele climatice și securitatea energetică. Accelerarea tranziției verzi de la combustibilii fosili la sursele de energie regenerabilă reprezintă o misiune importantă în întreaga Europă. „Politicile și finanțările UE pentru sprijinirea proiectelor de energie regenerabilă, îmbunătățirea infrastructurii și inovarea în domeniul stocării energiei sunt esențiale”, spune Károly Banai, director de relații publice și guvernamentale al MET Group.

În același timp, statele membre ale UE trebuie să ia în considerare impactul economic al acestei tranziții. Echilibrarea consecințelor economice ale tranziției către o economie verde, asigurarea faptului că industriile se pot adapta și protejarea locurilor de muncă, promovând în același timp noi oportunități în sectorul energiei verzi, sunt considerente cruciale pentru guvernele europene în următorii ani.

Situația geopolitică actuală, în special dependența țărilor europene de importurile de energie, evidențiază necesitatea unui lanț sigur de aprovizionare cu energie. „Diversificarea surselor de energie și investițiile în energia regenerabilă locală sunt vitale pentru a reduce dependența de furnizorii externi”, subliniază Károly Banai.

Uniunea Europeană își propune să fie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, acest obiectiv fiind în centrul Pactului verde european. Asigurarea faptului că Europa își îndeplinește efectiv obiectivele ambițioase în materie de climă, printre care se numără reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, reprezintă o preocupare centrală pe scena politică europeană. Prin urmare, elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a reglementărilor adecvate pentru a pune în aplicare aceste obiective, sunt de o importanță capitală.

O problemă critică este dependența de importurile de îngrășăminte din țări terțe. Această dependență reprezintă o provocare pentru tranziția verde, deoarece sectorul agricol trebuie să se orienteze și el către practici mai durabile. Astfel, autoritățile de reglementare trebuie să fie pregătite să sprijine industria îngrășămintelor în această tranziție, asigurându-se că aceasta se poate adapta la metode mai ecologice fără a compromite productivitatea. UE trebuie să elaboreze politici care să ofere asistență financiară și tehnică sectorului îngrășămintelor, încurajând inovarea și adoptarea de alternative ecologice. Dacă UE nu găsește calea de reglementare potrivită pentru industria îngrășămintelor, atât în ceea ce privește amenințarea importurilor, cât și în ceea ce privește tranziția verde, atunci riscă să piardă controlul în cel mai strategic sector: agroalimentar.

Dezbaterile politice din cadrul Parlamentului European nou ales vor avea, de asemenea, un impact asupra viitorului ecologic. Pactul verde european, care urmărește să facă din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic, ar putea fi pus în pericol. „Partidele politice ar putea prioritiza câștigurile economice pe termen scurt în detrimentul obiectivelor de sustenabilitate pe termen lung, ceea ce ar putea submina inițiativele care vizează reducerea emisiilor de carbon”, explică directorul pentru afaceri publice și relații guvernamentale al MET Group.

Un alt risc ar putea fi reprezentat de guvernele care se opun investițiilor semnificative în proiecte de energie regenerabilă și de infrastructură, favorizând sursele de energie tradiționale. Acest lucru ar încetini cu siguranță tranziția către un sistem energetic durabil.

În cadrul UE, o mai mare fragmentare ar putea îngreuna obținerea unui consens în ceea ce privește politicile privind clima și energia. Această inconsecvență ar împiedica o acțiune eficientă în statele membre. Pe scena internațională, ar putea exista încercări de slăbire a reglementărilor de mediu și a politicilor climatice - ceea ce ar putea întârzia progresul în ceea ce privește obiectivele climatice și ar putea afecta poziția de lider mondial a UE în ceea ce privește acțiunile climatice.