Închide close

Sesizari si intreruperi

Modul de transmitere a sesizărilor

MET Romania Energy SA depune toate eforturile pentru un serviciu de furnizare energie electrică eficient, rapid şi la standarde ridicate. Pentru a răspunde nevoilor consumatorilor, MET Romania Energy SA pune la dispoziţie un sistem simplu şi transparent de preluare, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor, sau orice problemă survenită în relaţia cu MET Romania Energy SA Sesizările pot fi, dar nu se limitează la:

  • Contractarea energiei electrice

  • Facturarea contravalorii energiei furnizate

  • Ofertarea de preţuri şi tarife

  • Continuitatea în alimentarea cu energie

  • Asigurarea calităţii energiei furnizate

  • Funcţionarea grupurilor de măsurare

  • Schimbarea furnizorului

  • Informarea clienţilor finali

  • Modul de rezolvare a plângerilor 

Pentru transmiterea sesizărilor sau reclamaţiilor cu privire la serviciul oferit de către MET Romania Energy SA , este necesară completarea formularului de înregistrare a plângerii, disponibil pentru descărcare mai jos, şi transmiterea acestuia fie prin fax, e-mail, poştă, sau fizic la sediul nostru.

Program audienţe: Marti - Joi: 10:00 - 12:00 Expo Business Park, Str. Aviator Popisteanu 54A, Cladirea 1, Et. 4, Sector 1, Bucuresti – 012095

Odată transmis formularul de sesizare completat, echipa MET Romania Energy SA va comunica numărul şi data înregistrării plângerii nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la data primirii formularului. Problema sesizată este apoi analizată de către specialiştii noştri, iar modul de soluţionare este comunicat imediat consumatorului.

Procedură soluţionare dispute precontractuale şi contractuale

Consumatorul are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pentru orice problemă cu privire la modul de soluţionare propus de către echipa MET Romania Energy SA.

Adresa: Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995
Telefon: +40 21 327 8174 ; 21 327 8100
Fax: +40 21 312 4365
E-mail: anre@anre.ro

În aceeaşi măsură, este dreptul clientului de a se adresa instanţei judecătoreşti competente sau de a apela la alte proceduri extrajudiciare pentru soluţionarea sesizărilor şi a modului de rezolvare a reclamaţiilor consumatorului.

Întreruperi în alimentarea cu energie electrică

Întreruperile programate in alimentarea cu energie electrică au loc în scopul realizării unor lucrări la reţeaua de distribuţie cu energie electrică. Acestea sunt stabilite de către operatorii zonali de distribuţie.

Pentru a verifica dacă în zona dumneavoastră de activitate sunt programate întreruperi în alimentarea cu energie electrică, selectaţi judeţul pentru a vizualiza zonele afectate. 

 

Întreruperi în alimentarea cu gaze naturale

Întreruperile programate în alimentarea cu gaze naturale au loc în scopul realizării unor lucrări la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale. Acestea sunt stabilite de către operatorii zonali de distribuţie.

Pentru a verifica dacă în zona dumneavoastră de activitate sunt programate întreruperi în alimentarea cu gaze naturale, selectaţi operatorul de distributie pentru a vizualiza zonele afectate. 

Operator de Distribuţie Gaze Naturale: