Dragi vizitatori!

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos

Protecția datelor

Protecția datelor dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați are o importanță vitală pentru toți membrii Grupului MET. Toate datele comunicate pe internet la Grupul MET vor fi protejate de acesta ca și cum ar fi fost puse la dispoziția sa în orice alte moduri.

Grupul MET va trata toate datele cu caracter personal, puse la dispoziția sa în timpul utilizării unui site, în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal și divulgarea informațiilor de interes public, în vigoare în țara în care operează membrul Grupului MET.

În cazul în care, cu liberul dvs. consimțământ, veți furniza Grupului MET orice date cu caracter personal, veți accepta ca Grupul MET să înregistreze și să trateze aceste date pentru scopurile și perioada necesare realizării tipului de tranzacție respectiv.

Înregistrarea datelor

Nu este necesar să se furnizeze date cu caracter personal în scopul vizualizării informațiilor de pe site. Este însă posibil ca unele servicii (cum ar fi răspunsul la anunțurile de recrutare) să poată fi utilizate numai dacă vor fi furnizate date cu caracter personal (de exemplu numele, adresa).

Utilizarea și transmiterea datelor

În cazul în care dorește să utilizeze datele furnizate de o persoană în alte scopuri decât înregistrarea inițială, Grupul MET trebuie să notifice persoana în cauză, să obțină consimțământul acesteia și să îi ofere posibilitatea de a-și anula acest consimțământ în orice moment ulterior.

Cu excepția cazurilor prevăzute de lege, Grupul MET nu va transmite către terți datele cu caracter personal pe care le prelucrează, fără acordul prealabil al persoanei în cauză.

Grupul MET are dreptul să utilizeze datele și informațiile furnizate de dvs. în scopuri precum cele enumerate mai jos, fără a se limita însă la acestea:

  • studiul pieței, analiza pieței,
  • analiza obiceiurilor clienților,
  • compilarea statisticilor privind vizitatorii,
  • organizarea de tombole și alte jocuri de noroc,
  • furnizarea de informații despre produse și servicii noi, despre acțiuni,
  • gestionarea comenzilor și a reclamațiilor primite de la clienți

Grupul MET tratează drept informații confidențiale orice informații despre persoane, date cu caracter personal și despre relațiile comerciale ale Grupului MET cu beneficiarii, partenerii și alți clienți ai săi. Nu există nicio derogare de la obligația de gestionare a informațiilor confidențiale în afară de cea acordată de către persoana în cauză.

Siguranța prelucrării datelor

Pentru a evita utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal gestionate de Grupul MET, precum și utilizarea eronată a acestor date, compania noastră a adoptat măsuri de siguranță cuprinzătoare, tehnice și operaționale. Procedurile noastre de siguranță sunt verificate și îmbunătățite periodic, în concordanță cu evoluțiile tehnologice.

Informare

Vă atenționăm că, de pe site-ul Grupului MET, puteți accesa site-urile altor companii și organizații. Grupul MET nu răspunde de conținutul și exactitatea datelor de pe aceste site-uri sau de securitatea datelor dvs. În cazul în care veți utiliza aceste site-uri, vă recomandăm să citiții mai întâi politica privind protecția datelor ale organizației căreia îi aparține site-ul respectiv.