Dragi vizitatori!

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos

Condiții generale și informații cu caracter juridic

Dacă vizitați site-urile accesibile pe www.met.com sau orice pagină a acestui site, înseamnă că acceptați condițiile stipulate acolo. În cazul în care nu sunteți de acord cu cele menționate mai jos, vă rugăm să nu accesați site-urile noastre.

Informații

Toţi membrii Grupului MET (denumiţi în continuare „Grupul MET”) depun toate eforturile pentru a asigura exactitatea informațiilor transferate pe site-urile de internet ale Grupului, la data încărcării. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Grupul MET nu își asumă niciun fel de răspundere, expresă sau implicită, pentru informațiile furnizate pe acest site și își rezervă dreptul de a efectua orice modificare sau corectare a acestora sau de a elimina fără notificare, total sau parțial, site-ul sau informațiile conținute în acesta. Grupul MET nu acceptă responsabilitatea pentru informațiile inexacte sau incomplete furnizate pe site.

În cazul normelor aplicabile licitațiilor sau invitațiilor la licitație, se vor aplica regulile speciale stipulate de acestea.

Pe baza informațiilor furnizate pe site-ul www.met.com, orice decizie va fi adoptată de către utilizator pe riscul propriu.

Grupul MET nu acceptă responsabilitatea pentru pierderile sau daunele cauzate de accesarea sau de lipsa ori utilizarea site-ului sau a informațiilor furnizate pe site.

Grupul MET nu se face răspunzător pentru daune, pierderi sau costuri ori cheltuieli cauzate de informații, de utilizarea sau imposibilitatea utilizării acestora, de funcționarea defectuoasă a site-ului, probleme de funcționare, orice modificări neautorizate ale datelor de către o persoană sau generate de întârzierea în transmiterea informațiilor, de viruși de calculator, defecte apărute pe linie sau în sistem sau de orice motive similare.

Orice utilizator al site-ului Grupului MET, care oferă date acestuia utilizând informațiile de pe site, acceptă faptul că Grupul MET are drepturi nelimitate asupra acestor informații și că acesta poate utiliza în orice mod informațiile respective, la libera sa discreție. Informațiile furnizate de către utilizator sunt considerate ca fiind informații publice gratuite.

Drepturi de autor

Site-urile Grupului MET și conținutul acestora (imagini, sunet și text), precum și arhitectura lor sunt protejate de drepturi de autor sau de marcă comercială. Cu excepția uzului personal, sub orice formă, acest conținut nu poate fi utilizat fără acordul prealabil expres, exprimat în scris, al Grupului MET.

Orice utilizare diferită de sau care încalcă termenii Grupului MET, astfel cum sunt prezentați mai sus, poate atrage sancțiuni pentru încălcarea drepturilor de autor, sancțiuni de drept civil sau penal. Grupul MET va lua măsuri împotriva oricărui caz de încălcare a drepturilor, despre care poate avea cunoștință.