MET România Energy SA

Echipa de management

Florin Frunză, Director General
Florin Frunză
Director General
Károly Mátrai, Director Financiar
Károly Mátrai
Director Financiar
Alina Calugareanu, Director General Adjunct
Alina Calugareanu
Director General Adjunct
Bogdan Cornigeanu, Director General Adjunct
Bogdan Cornigeanu
Director General Adjunct
Vlad-Ovidiu Popescu, Director Departament Gaze Naturale
Vlad-Ovidiu Popescu
Director Departament Gaze Naturale
Ana-Maria Chiojdoiu, Director juridic
Ana-Maria Chiojdoiu
Director juridic
Bogdan Rosca, Manager PRE & Prognoza
Bogdan Rosca
Manager PRE & Prognoza