Responsabilitatea noastră

Valoarea Companiei din punctul de vedere al acționarilor

Participăm la viața de afaceri într-un mod eficient și profitabil, în conformitate cu principiile pieței, pentru a proteja investițiile acționarilor noștri. Considerăm că activitățile noastre sunt elemente care fac parte dintr-un portofoliu de afaceri a cărui valoare este maximizată în mod constant.

Gradul de satisfacție a clienților

Obținem satisfacția clienților noștri cu ajutorul unei game de produse și servicii de valoare, adecvate pentru a răspunde la diferite necesități, precum și prin dezvoltarea unor tehnici comerciale moderne.

Responsabilitate față de societate

Ne desfășurăm activitățile cu simțul responsabilității sociale și, în măsura posibilului, sprijinim totodată comunitățile locale în atingerea scopurilor dorite.

Responsabilitate față de angajații noștri

Recunoaștem performanța și eforturile angajaților noștri, oferindu-le salarii echitabile și competitive. Oferim un mediu inspirațional pentru cultivarea și manifestarea talentului uman.

Axați pe sănătate, siguranță, protecția mediului și calitate

În conformitate cu angajamentul nostru în sensul unei dezvoltări durabile, ne străduim să ne asigurăm că tehnologia noastră, practicile la locul de muncă, produsele și serviciile noastre nu au niciun efect negativ asupra sănătății oamenilor sau a mediului înconjurător. Reducem riscurile privind sănătatea, siguranța și mediul, aferente activităților desfășurate de noi, prin crearea unor condiții de lucru care să ofere siguranță oamenilor, ca și prin îmbunătățirea constantă a performanței noastre privind mediul. Acționăm cu toată atenția cuvenită (due diligence) în interesul păstrării sănătății angajaților noștri. Ca principiu de bază, ne desfășurăm activitățile punând accent pe calitate.

 

Politica noastră de management de afaceri

Interzicerea obținerii de foloase necuvenite

Aderăm la principiile corectitudinii și ireproșabilității în afaceri și așteptăm același lucru de la partenerii noștri de afaceri. Denunțăm toate formele de oferire sau acceptare de foloase necuvenite. Nu încurajăm oferirea sau acceptarea cadourilor.

Transparență

Desfășurăm, înregistrăm și controlăm în mod regulat tranzacțiile pe linie cu standardele internaționale, cu efortul de a crea cele mai bune practici în domeniu, în conformitate cu toate prevederile statutare și cu reguli interne fixe.

Afirmarea drepturilor

Ne desfășurăm activitatea cu bună credință și într-o manieră corectă, în spiritul legilor și al regulamentelor relevante specifice unei țări date, utilizând numai mijloace legitime. Angajaților noștri nu li se interzice participarea în activități politice, dar nu au voie să utilizeze denumirea MET și nu pot acționa împotriva intereselor Grupului MET atunci când se angajează în astfel de activități.

Protejarea și divulgarea de informații

Suntem bucuroși să satisfacem orice solicitare justificată de informații privind societatea noastră, formulată de societatea civilă sau de clienții noștri. Considerăm că este o obligație să protejăm informațiile secrete și confidențiale obținute de la clienții noștri sau de la angajații proprii, ca și pe cele solicitate și obținute de la partenerii noștri de afaceri.

 

Protejarea intereselor comerciale și a bunurilor societății

Conflict de interese

Le cerem angajaților noștri să evite implicarea în orice conflict de interese care ar putea apărea între interesele lor financiare particulare și funcția deținută în cadrul societății.

Tranzacții de valori și consultanță bazate pe informații privilegiate

Ne-am angajat să tranzacționăm numai pe piața valorilor cotate la bursă la valoare justă. Tranzacțiile bazate pe informații privilegiate sunt interzise prin dreptul penal în toate țările în care este prezentă compania noastră. În acest sens, solicităm nu numai respectarea deplină a reglementărilor legale din domeniu, ci și evitarea în toate sensurile până și a aparenței de tranzacții și consultanță bazate pe informații privilegiate. În același timp, nu dorim să restricționăm dreptul angajaților noștri de a recurge la investiții private adecvate, nici dreptul societăților de a-și divulga și utiliza în mod legal informațiile interne în cursul activităților lor comerciale obișnuite.

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală

Un obiectiv cheie al Grupului MET este acela de a-și crea, menține și proteja drepturile de proprietate intelectuală specifice unor bunuri relevante în domeniu, precum și de a utiliza proprietatea intelectuală într-o manieră responsabilă. Pe lângă protejarea propriei noastre proprietăți intelectuale, respectăm totodată și drepturile de proprietate intelectuală ale altor părți.

 

În cadrul companiei

Evitarea discriminărilor

Grupul MET s-a angajat în politica de interzicere a tuturor formelor de discriminare. Angajații noștri provin din mai multe țări; compania noastră promovează diversitatea culturală și alcătuirea unei echipe internaționale.

Dreptul la  informație și opinie

Suntem angajați să respectăm toate legile și regulamentele legate de angajare și de funcționarea autorităților pentru reprezentarea intereselor.

În spiritul Cartei Sociale Europene, respectăm dreptul angajaților noștri și al autorităților pentru reprezentarea intereselor de a primi cu regularitate informații complete cu privire la situația economică și financiară a Grupului MET, ca și dreptul de a-și exprima opiniile, în principal asupra unor schițe de proiecte cu impact major asupra situației locurilor de muncă.