Ordinul 64 / 14.07.2014
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, publicat in Monitorul Oficial Nr. 544/23.07.2014.

Ordinul 33/28.05.2014
Metodologia privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei reactive şi a preţului reglementat pentru energia reactivă. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 408/02.06.2014.

Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2013
Completări şi modificări ale Legii Nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. Publicat in Monitorul Oficial Nr. 335/07.06.2013.

Ordinul 96/2015
Regulament privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale.

Ordinul 16/18.03.2015
Regulament privind soluţionarea plângerilor clienţilor finali de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 193/23.03.2015.

Ordinul 105/22.10.2014
Procedură privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către consumatorul final. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 781/27.10.2014.

Ordin 118/2015
Ordinul 118/17.07.2015 privind standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Ordinul 177/16.12.2015
Procedură privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate.